Penerbitan AKPI

PENDAMPINGAN PASTORAL ORANG BERDUKA

profil

Kedukaan adalah sesuatu yang normal dalam hidup kita. Kedukaan muncul ketika kita mengalami kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berharga bagi hidup kita. Oleh sebab itu apabila dikelola dengan baik, kedukaan dapat menjadi sarana pertumbuhan. Sebaliknya apabila kedukaan tidak dikelola dengan baik dapat berubah menjadi penyakit atau gangguan fisik, mental/psikologis, sosial, dan spiritual. Buku ini selain menelusuri hal-hal dasar tentang kedukaan, seperti pengertian kedukaan, tingkat kedukaan, proses kedukaan, gejala kedukaan, dan penyakit yang dapat ditimbulkan oleh kedukaan, juga membahas enam langkah sederhana untuk menangani kedukaan kita sendiri dan kedukaan sesama. Buku ini juga menyertakan pedoman praktis pendampingan kedukaan sesama. Semoga kita sendiri dan orang yang ada di sekitar kita dapat mengelola kedukaan dalam waktu tiga (3) bulan atau 100 hari sesuai dengan perhitungan kalender Jawa sehingga terhindarkan dari timbulnya penyakit atau gangguan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Buku ini layak untuk dibaca oleh siapa saja yang berminat untuk menolong diri sendiri dan sesama yang sedang berduka.

Posted at 01 February 2019